(TERMO) MODERNIZACJAKażda prawidłowo prowadzona modernizacja starego budownictwa to w istocie termomodernizacja. Zarządca lub właściciel nieruchomości decydujący się  na podjęcie prac modernizacyjnych w danym obiekcie winien zawsze zastanowić się nad celowością prowadzonego przedsięwzięcia.  Warto przeanalizować czy przy okazji naprawy elewacji czy wymiany okien na nowe energooszczędne,  nie należało by także sprawdzić stan istniejącej termoizolacji i w razie potrzeby odpowiednio ją uzupełnić lub wymienić na nową. Wymienić można cały szereg innych działań, które należy uwzględnić podczas planowania (termo)modernizacji budynku, a które to w znacznym stopniu mogą przyczynić się do  poprawy energooszczędności oraz obniżenia kosztów eksploatacji obiektu, a mają swe bezpośrednie  odzwierciedlenie przykładowo w comiesięcznych rachunkach za ogrzewanie czy energię elektryczną.

Firma Eco-Fix oferuje pełen zakres usług termomodernizacyjnych począwszy od analizy istniejącego stanu zabudowy, poprzez ocenę poszczególnych przegród budowlanych, przeprowadzenie bilansu energetycznego budynku w stanie istniejącym oraz porównanie go ze stanem możliwym do osiągnięcia oraz na kompleksowym wykonaniu wszystkich prac termomodernizacyjnych kończąc. Warto podkreślić, ze w Polsce dostępnych jest szereg programów wsparcia uruchomionych między innymi przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresowanych zarówno do inwestorów prywatnych jak i instytucjonalnych. Wykorzystanie środków pomocowych umożliwia znaczne  obniżenie ponoszonych przez inwestora kosztów, w związku z czym  zachęcamy do głębszego zapoznania się z programami LEMUR i RYŚ.

lemurrysenerphit

Facebook

YouTube