O inwestycji
gschlagowskiBudownictwo pasywne to w pierwszej kolejności komfort dla użytkownika, zarówno termiczny jak finansowy.  Standard pasywny pozwala na zapewnienie wysokiego komfortu wewnątrz budynków (optymalna temperatura i wilgotność, świeże, czyste powietrze), jaki nie jest możliwy do uzyskania w standardowych obiektach. Ponadto wysoka energooszczędność oraz zachowanie efektywnych energetycznie rozwiązań sprawia, że budynki pasywne mogą być całkowicie neutralne dla środowiska. Zużywają one obecnie 90%  mniej energii niż porównywalne obiekty budowane tradycyjnie. Warto podkreślić oczywisty fakt, że za energię której się nie zużywa nie trzeba płacić. Stosowanie technologii budownictwa pasywnego we wszystkich typach budynków oznacza przyszłość, również w Polsce. W naszym kraju, gdzie od wielu lat obserwujemy stały wzrost w budownictwie (abstrahując od przejściowych kryzysów) brakuje nadal znacznych projektów, które w praktyce świadczyły by o efektywności energetycznej w budownictwie. Czerpiąc z najlepszych sprawdzonych zagranicznych wzorców wzbogaconych o rodzime rozwiązania technologiczne w krótkim czasie udało się stworzyć i opracować przez Dyrektora Sławomira Tomasza Kwiatkowskiego pierwsze polskie certyfikowane okno pasywne z PVC dla klimatu umiarkowanego chłodnego. Niebawem jednak okazało się że to dopiero początek i należy uczynić kolejny krok. To co na początku było tylko planem marketingowym i rozwoju stało się filozofią firmy.

stkwiatkowski_2Z inicjatywy Sławomira Tomasza Kwiatkowskiego oraz dzięki wsparciu naukowym Dipl. Ing.  Güntera Schlagowskiego, twórcy Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej powstał pomysł budowy pasywnej hali przemysłowej w standardzie budownictwa pasywnego. Obiekt miał składać się z części przemysłowej oraz z budynku biurowego z wydzieloną częścią na sale wykładową z niezbędnym zapleczem. Obiekt powstał zgodnie z wytycznymi Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt, projekt architektoniczny opracował arch. Piotr Jurkiewicz, a  kierownictwo nad budową objął mgr inż. Tomasz Raszczuk. Sam projekt został opracowany przez grupę zaproszonych do współpracy specjalistów, a finansowany w głównej mierze ze środków UE. Jak wspomniano budynek miał być nie tylko centrum produkcji stolarki dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego, lecz także nową siedzibą firmy oraz miejscem szkoleń i spotkań entuzjastów budownictwa pasywnego. Ta potrójna funkcja stanowi nową jakość, gdyż umożliwia opracowanie nowych technologii, sprawdzenie ich w praktyce, wdrożenie do produkcji, a następnie przekazania zdobytych doświadczeń dalej. Chodziło tu też o to aby inwestycja mogła być powtarzalna i przystępna finansowo także dla innych inwestorów w przyszłości. Budynek powinien być ponadto tak efektywny energetycznie, tak  jak produkowane w nim okna, czyli musiał być pasywny. Ponadto  obiekt musiał spełniać cały szereg wymogów funkcjonalnych, a także być innowacyjny i estetyczny.

pjurkiewicz_2Projekt po zakończeniu wszelkich niezbędnych prac  będzie certyfikowany przez Instytut Budownictwa Pasywnego Passivhaus Institut  Darmstadt i będzie pierwszym certyfikowanym pasywnym budynkiem produkcyjnym w Europie (zgodnie z informacjami w bazie danych budynków pasywnych www.passivhausprojekte.de). Biorąc pod uwagę rozmach tej inwestycji oraz docelowe przeznaczenie, możemy śmiało stwierdzić, że jest to pierwszy obiekt na świecie, o takich parametrach.

Budynek znajduje się na działce budowlanej o powierzchni 1,22 ha i składa się z dwukondygnacyjnego budynku biurowego oraz hali produkcyjnej. Obiekt ma kubaturę 20 000 m³ oraz około 3774 m² powierzchni użytkowej. Obiekt to tak naprawdę dwa budynki, które musiały być ujęte oddzielnie w PHPP – czyli w pakiecie do projektowania budynków pasywnych, które jest narzędziem wykorzystywanym przez architektów budownictwa pasywnego na całym świecie. Hala produkcyjna graniczy wspólną ścianą spełniającą oczywiście wszystkie wymogi fizyki budowli oraz bezpieczeństwa z budynkiem biurowym. Konstrukcja hali to zasadniczo szkielet stalowy obłożony płytami warstwowymi z ociepleniem poliuretanowym. Budynek biurowy stanowi natomiast konstrukcja mieszana z odpowiednią warstwą ocieplenia (masywna / lekka). Najciekawsze rozwiązanie technologiczne odnaleźć można natomiast w płycie fundamentowej. Jest ona aktywowana termicznie i w zależności od potrzeb może ona ogrzewać lub chłodzić budynek. Element ten znajdujący się na warstwie granulatu szkła piankowego stanowiący doskonałe ocieplenie zapewnia utrzymanie zawsze optymalnej temperatury zarówno w hali jak i w pomieszczeniach biurowych. Niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz czy pory roku w budynku pasywnym, gdzie stosuje się takie rozwiązanie temperatura utrzymywana jest na optymalnym poziomie. Płyta fundamentowa pomaga także ustabilizować niekorzystne warunki podłoża. W płycie umieszczono 18 sond gruntowych o długości 100 m (do 90 kW), które wykorzystywane są do przygotowania C.W.U. oraz celów grzewczych. Przy niskich temperaturach płyty fundamentowej (20/18°C – 23/20°C) osiągane są bardzo wysokie wartości COP dla pomp ciepła na poziomie 5-6. Przy pasywnym chłodzeniu z bypasem osiągane są wartości COP na poziomie 20-24.

traszczuk_2W budynku pasywnym szczególnie ważne jest zastosowanie mechanicznego systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła. W projekcie dostosowano 6 stref wentylacyjnych, z czego 5 przypada na pomieszczenia biurowe (2x biuro, 1x prysznice i szatnie, 1x pomieszczenia socjalne z kuchnią oraz 1x dla pomieszczeń seminaryjnych), a pozostała na budynek hali produkcyjnej. W obiekcie zastosowano 5 wysoko efektywnych centrali wentylacyjnych z wymiennikami przeciwprądowymi. Każda centrala do wstępnego ogrzania powietrza z temperatury poniżej 0°C wykorzystuje solankowo-powietrznego wymiennika ciepła sterowanego elektryczną pompą obiegową. Wymienniki te mogą jednak być wykorzystywane także w lecie do ochładzania powietrza nawiewanego. Chłodzenie budynku odbywa się jednak zasadniczo za pośrednictwem płyty grzewczo-chłodzącej – technologia ta zastosowane jest także na piętrze pomieszczenia biurowego. Dla pomieszczeń pryszniców oraz szatni przewidziano w urządzeniu wentylacyjnym – wymiennik ciepła woda/powietrze po stronie wewnętrznej, tak aby zgodnie z polskimi przepisami móc otrzymać temperaturę powietrza na poziomie 24°C. w hali pasywnej zastosowano natomiast rotacyjny wymiennik ciepła. Nie wymaga on wstępnego podgrzewania czerpanego powietrza, gdyż funkcjonuje poprawnie nawet przy temperaturze -20°C. Ponieważ podczas produkcji w hali powstaje dużo ciepła to nie ma potrzeby jej ogrzewania. Budynek jest głównie chłodzony za pośrednictwem wspomnianej płyty fundamentowej. Ogrzewanie i chłodzenie odbywa się w sposób niemalże niezauważalny. Ponieważ system pracuje przy dość niskich temperaturach powoli i równomiernie dostarcza lub odbiera nadmiar ciepła z budynku. Zapobiega to powstawaniu przeciągów czy też spadkowi temperatury poniżej punktu rosy. Budynek nie jest zatem ogrzewany, czy chłodzony w potocznym rozumieniu tego słowa, lecz utrzymywana jest w nim za pośrednictwem opisanych rozwiązań optymalna temperatura. Do celów grzewczych jeżeli zajdzie taka potrzeba można bez trudu oczywiście użyć energii słonczej.

 W hali zastosowano także kompresor powietrza (potrzebny do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej), który podłączony jest do wymiennika ciepła o sprawności 80%. Ciepło to wykorzystywane jest do przygotowania C.W.U. oraz na potrzeby nagrzewnicy urządzenia wentylacyjnego w pomieszczeniu pryszniców i szatni. Zastosowana grzewczo-chłodząca płyta fundamentowa ma powierzchnię 3470 m2 i znajduje się na warstwie granulatu szkła piankowego o grubości 70-40 cm z dodatkowym fartuchem ocieplającym wystającym poza obrys budynku na odległość 1 m. oznacza to bardzo dobre właściwości termoizolacyjne tej przegrody budowlanej- wartość U wynosi 0,11 W/(m²K) . System grzewczo-chłodzący składa się z systemu rur z 321 pętlami po 100 m na parterze i na piętrze w budynku biurowym. za prawidłowe funkcjonowanie systemu odpowiada 24 rozdzielaczy oraz 5 pomp obiegowych.

 Każdy budynek pasywny ma szczególne wymagania w odniesieniu do stosowanych w nim okien. Z jednej strony okna doprowadzają do wnętrza budynku ciepło i światło, co wpływa znacząco na obniżeni kosztów eksploatacji (ogrzewanie i sztuczne oświetlenie), z drugiej jednak strony okno stanowi lukę w ciągłości warstwy ocieplenia budynku. Powszechnie wiadomo, że okna od strony południowej odpowiadają za największe zyski energetyczne budynku, podczas gdy okna od strony północnej za największe straty. W tym projekcie należało jednak zastosować okna zarówno od strony południowej jak i północnej, gdyż należało oświetlić nie tylko pomieszczenia biurowe, ale także halę produkcyjną. Rozwiązaniem był dobór różnego rodzaju oszkleń tak aby uzyskać optymalny bilans energetyczny.roulette 222

 W obiekcie od strony południowej zastosowano certyfikowane okna o parametrach Uf = 0,74 W/(m²K), Ug = 0,64 W/(m²K) oraz wartości g = 65% i Lt = 75% . Od strony północnej i wschodniej użyto okien tej samej serii lecz z dodatkowym ociepleniem ram. Parametry tych okien to Ug = 0,53 W/(m²K), wartość g = 50%, a Lt = 72%. Dzięki temu okna osiągają wartość Uw od 0,60 W/(m²K) do 0,75 W/(m²K). W konstrukcji okien zastosowano super ciepłą ramkę Ultimate o wartości Psi na poziomie 0,027 W/mK. Warto także nadmienić, że okna posiadają tzw. kryte okucia, które (zakładając poprawny i staranny montaż okna) znacznie wpływają na podniesienie szczelności budynku. Drzwi budynku charakteryzują się natomiast wartością Ud mniejszą niż 0,85 W/(m²K). Budynek posiada ponadto dodatkowo zewnętrzne żaluzje zewnętrzne chroniące przed słońcem aby zapobiec przegrzewaniu się obiektu.

 Opisany projekt jest pierwszym tego rodzaju w Polsce, i jednym z pierwszych na świecie. Stanowi on niewątpliwy wzór dla innych krajów. Projektanci, architekci i osoby zaangażowane w projekt nie wiedziały dokładnie na początku inwestycji czego tak właściwie się po niej spodziewać, gdyż było to przedsięwzięcie pionierskie. Jednak dzięki głębokiemu zaangażowaniu wielu osób i instytucji udało się nam zrealizować ten nasz bardzo ambitny cel. Ukoronowaniem naszych wspólnych wysiłków było uczestnictwo naszej firmy w 19 Międzynarodowej Konferencji Budownictwa Pasywnego w dniach 17-18.04.2015 w Lipsku, gdzie naszą inwestycję szerszemu gronu odbiorców zaprezentował w naszym Dipl. Ing.  Günter Schlagowski.

Galeria zdjęć:

20140224_141413-u3245-fr
Rekultywacja stawu

20131217_104854
PÅ‚yta fundamentowa

Konstrukcja i obudowa hali
Konstrukcja hali

Techn. i inwestycje

Facebook

YouTube