Pasywne Budownictwo MieszkaniowePasywne Budownictwo MieszkanioweFirma Eco-Fix jedną z gałęzi swej działalności uczyniła kompleksową realizację budynków mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, w standardzie pasywnym – czyli standardzie budynku o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB ang. Nearly Zero-Energy Buildings).

Budownictwo pasywne, bo o nim mowa, bierze swój początek, tak jak idea zrównoważonego budownictwa, w wykorzystaniu dostępnych odnawialnych źródeł energii (jak wiatr czy słońce) oraz efektywnym ich wykorzystaniu. Charakteryzuje się ono przede wszystkim wysokim komfortem cieplnym, bardzo niskim zapotrzebowaniem energetycznym oraz wysoką jakością wykonania i trwałością konstrukcji. Tak dobre parametry osiąga się dzięki przestrzeganiu kilku głównych zasad.

Podstawą jest zapewnienie właściwej izolacji cieplnej budynku. Chroni ona przed chłodem w zimie oraz przed upałem w lecie, zapewniając optymalną temperaturę wewnątrz pomieszczeń o każdej porze roku. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (w polskich warunkach) dla budynku pasywnego nie powinna przekraczać wartości 0,1 W/(m2K) co odpowiada ociepleniu o grubości około 35cm. Dla zapewnienia właściwego komfortu cieplnego niezbędne jest zastosowanie systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła. Współczesne urządzenia tego typu są w stanie odzyskać ponad 90% energii cieplnej zawartej w powietrzu wywiewanym z pomieszczeń. Energii której się nie traci nie trzeba uzupełniać. Stosowany w budynkach pasywnych system wentylacyjny ma za zadanie dostarczyć do pomieszczeń właściwą z punktu widzenia i higieny oraz komfortu ilość powietrza oraz usunąć powietrze zużyte. W tym celu obiekt dzielony jest na poszczególne strefy wentylacyjne – nawiewu, przypływu i wywiewu. Dzięki temu nie tylko do wszystkich pomieszczeń dostarczana jest właściwa ilość powietrza ale także usuwane są przykre zapachy lub szkodliwe substancje.

Do sprawnego funkcjonowania systemu wentylacyjnego oraz odzysku ciepła, a także w celu uniknięcia szkód budowlanych, które często mają miejsce w tradycyjnych obiektach w budynku pasywnym należy zapewnić właściwą szczelność jego powłoki. Określa ją współczynnik n50, którego wartość graniczna dla budynków pasywnych wynosi 0,6 h-1. Oznacza to, że w sposób naturalny w przeciągu godziny dojdzie do wymiany 0,6 krotność kubatury budynku. Wymiana powietrza w sposób inny niż przez rekuperator oznacza straty energii. W typowych budynkach wartość n50 jest zazwyczaj sześć razy większa. Okna oraz ich usytuowanie są także niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania pozytywnego bilansu energetycznego. Okna służą do oświetlania pomieszczeń, a ich rozsądne umiejscowienie pozwala ograniczyć nakłady na sztuczne oświetlenie. Są one także kluczowym elementami powłoki budynku, gdyż przez nie czerpie on energię z zewnątrz – czyli ze słońca. Wysokojakościowe okna pasywne [czyli certyfikowane przez PHI Darmstadt] pozyskują energię z promieniowania słonecznego równocześnie ograniczając straty cieplne. W rezultacie zapotrzebowanie energetyczne budynku pasywnego wynosi maksymalnie 15 kWh/m2rok a zapotrzebowania na energię pierwotną jest mniejsze niż 120 kWh/m2rok.

Stosowanie technologii budownictwa pasywnego we wszystkich typach budynków, zarówno użyteczności publicznej jak i obiektach mieszkalnych to przyszłość budownictwa w Europie, a w tym także w Polsce. Zasadniczo inwestorzy dbają nadal bardziej o wygląd zewnętrzny swych domów, coraz częściej także o ich funkcjonalność, lecz prawie nigdy o ich stronę ekonomiczną i ekologiczną. Bardzo często pomijany jest także aspekt faktycznych, szeroko pojętych potrzeb fizjologicznych użytkowników – a to właśnie od nich zależy tak na prawdę dobre samopoczucie i zdrowie. Należy uświadomić sobie, że sytuacja, gdy w naszym domu lub biurze w zimie panuje chłód, a w lecie jest duszno i upalnie nie jest stanem prawidłowym. Jest to w istocie rzeczy jeden z syndromów tzw. „choroby budynku”, na którą cierpi niestety większość obiektów w Polsce. Technologia, na której opieramy wszystkie nasze realizacje opiera się na ponad półwieczu badań i doświadczeń mających na celu stworzenie w budynkach na prawdę komfortowego oraz przyjaznego człowiekowi klimatu do życia i rozwoju.

Warto podkreślić, że wszystkie budynki realizowane przez firmę Eco-Fix w standardzie pasywnym spełniają z nawiązką wymogi polskiego standardu NF15 i NF40. Budynki te mogą być ponadto także certyfikowane jako „sprawdzone pod względem jakościowym” budynki pasywne przez Passivhaus Institut Darmstadt (PHI).

phi_cert

Facebook

YouTube